Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek naar de effecten van psychobiotica

Samenvatting van een review door Basso et al.

In deze review werd de term psychobiotica gedefinieerd als pre- en probiotica die de groei en/of activiteit van lichaamseigen nuttige darmbacteriën stimuleren, waardoor de hersenfunctie kan verbeteren.

Samenvatting | Er is beperkt bewijs dat het gebruik van pre- en probiotische supplementen een positieve invloed heeft op angst, stress en cognitieve uitkomsten bij kinderen en volwassenen in de leeftijd van 6 tot 25 jaar. Dat blijkt uit een systematische review, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrients. De auteurs constateerden inconsistenties in de onderzoeksresultaten, die te wijten kunnen zijn aan heterogeniteit in de studieopzet. Daarom hebben de auteursaanbevelingen gedaan om bij toekomstige studies de consistentie van drie onderzoekspunten te verbeteren: de studiepopulatie, de interventie en de toegepaste beoordelingsinstrumenten.

De review van Basso et al. omvatte 17 studies waarin de effecten van psychobiotica op angst en stress werden onderzocht. Bij 11 van de 17 studies werden ofwel één probioticum, ofwel combinaties van probiotica toegediend. De probiotica werden in verschillende vormen toegediend (capsules, poeders of zakjes), met verschillende doseringen en een variërende duur. Bij de overige zes studies werden prebiotica zoals galacto-oligosacchariden (GOS) en fructo-oligosacchariden (FOS) toegediend. In de studies werden uiteenlopende instrumenten gebruikt om angst en stress te beoordelen. Verder waren er aanzienlijke verschillen in de studiepopulaties, met verschillende leeftijden en klinische diagnoses.

In totaal werden ook 19 studies naar de effecten van psychobiotica op cognitieve uitkomsten in de review opgenomen. De auteurs concludeerden dat de helft van de studies waarin het gebruik van psychobiotica ter verbetering van de cognitieve functie werd onderzocht, bemoedigende resultaten liet zien. Dezelfde beperking van heterogeniteit geldt echter ook voor deze studies. Er waren verschillen in studieopzet, studiepopulaties en interventieprotocollen.

Op basis van deze bevindingen adviseren de auteurs om toekomstig onderzoek zo veel mogelijk op dezelfde manier op te zetten. Ze geven aanbevelingen op drie gebieden. Ten eerste de studiepopulatie. Hierbij is het belangrijk dat deelnemers zoveel mogelijk dezelfde klinische diagnose, geslacht en leeftijd hebben. Daarnaast zou ook de interventie op dezelfde manier uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij aan de dosis psychobiotica die toegediend wordt en de duur van de interventie. Ten derde moeten zoveel mogelijke dezelfde beoordelingsinstrumenten gebruikt worden om angst, stress en cognitieve functie te meten.

Tabel 1 geeft een overzicht van de aanbevelingen

Referentie

Basso M, et al. A systematic review of psychobiotic interventions in children and adolescents to enhance cognitive functioning and emotional behavior. Nutrients 2022;14:614. https://doi.org/10.3390/nu14030614