Doe mee aan de Dairy Matrix Challenge

Win gratis deelname aan de Summer School Dairy Nutrition and Health 2022!

Het FrieslandCampina Institute organiseert een ‘Dairy Matrix Challenge’ voor professionals met belangstelling voor de rol van zuivel in een gezond voedingspatroon. Door aan deze challenge deel te nemen maak je kans op gratis deelname aan de online Summer School Dairy Nutrition and Health 2022. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Wageningen University & Research.

Wat is de Dairy Matrix Challenge?

 • De zuivelmatrix

Doe mee aan de Dairy Matrix Challenge 2Tot ongeveer 20 jaar geleden was voedingsonderzoek vooral gericht op het effect van individuele nutriënten op de gezondheid. Op deze manier onderzocht men de relatie tussen nutriënten en verschillende gezondheidsuitkomsten. Deze uitkomsten op nutriëntniveau werden geëxtrapoleerd naar voedingsmiddelen om zo voedingsadviezen te bepalen.

Een voedingspatroon bestaat echter niet uit losse nutriënten, maar uit verschillende voedingsmiddelen. De voedingswetenschap is daarom steeds meer gericht op de relatie tussen de consumptie van voedingsmiddelen en de gezondheid. Voedingsmiddelen worden hierbij gezien als een combinatie van verschillende nutriënten en componenten. Hierdoor kan het effect van een voedingspatroon of voedingsgroep op gezondheidsuitkomsten anders zijn dan wanneer er naar losse nutriënten gekeken wordt. Er wordt dan ook wel gesproken over het ‘matrixeffect’ van voeding. Er wordt gesteld dat de zuivelmatrix gunstige effecten op de gezondheid heeft (Thorning et al., 2017).

 • FrieslandCampina Institute

Het FrieslandCampina Institute heeft als doel de voedingstoestand van mensen wereldwijd te verbeteren. Dit doen we door het verspreiden van wetenschappelijke informatie over de rol van zuivel in ons voedingspatroon. Wij bieden voedings- en gezondheidsprofessionals e-learnings, tools, ronde-tafel sessies, webinars en congressen, en stimuleren zo de uitwisseling van kennis.

 • Dairy Matrix Challenge

Wil je meedoen aan de Dairy Matrix Challenge? Dan vragen wij jou om op een creatieve, boeiende en wetenschappelijke onderbouwde manier een idee te presenteren om de bekendheid van de zuivelmatrix te vergroten onder voedings- en gezondheidsprofessionals. Creativiteit kent geen grenzen, en om je op weg te helpen volgen hieronder een paar vragen:

 • Welk onderzoek wordt er gedaan naar de zuivelmatrix? Hoe verhoudt dit zich tot de huidige voedingsrichtlijnen?
 • Wat moeten voedings- en gezondheidsprofessionals weten wanneer zij de rol van zuivel in een gezond, duurzaam voedingspatroon bespreken?
 • Hoe kun je de zuivelmatrix op een interessante en boeiende manier uitleggen? Hoe wek je de belangstelling van voedings- en gezondheidsprofessionals voor de zuivelmatrix?
 • Welke communicatiekanalen zou je aanbevelen om informatie over de zuivelmatrix onder voedings- en gezondheidsprofessionals te verspreiden? Met wat voor type media bereik je je doelgroep het best?
 • Is het idee robuust en opschaalbaar?

Wat kun je winnen?

Een beurs voor de Summer School Dairy Nutrition and Health 2022! De Summer School is een tiendaags interactief, online programma dat door Wageningen University & Research samen met FrieslandCampina Institute wordt georganiseerd. FrieslandCampina Institute sponsort acht plaatsen in de Summer School.

Wie kan meedoen met de Dairy Matrix Challenge?

Alle professionals met belangstelling voor zuivel, voeding en gezondheid zijn welkom! Bijvoorbeeld voedingsdeskundigen, voedingswetenschappers, diëtisten, medici en andere professionals die werkzaam zijn in de zuivel- of voedingsbranche. De Summer School Dairy Nutrition and Health is een gevorderd programma. Daarom raden wij de Dairy Matrix Challenge vooral aan voor professionals met specialistische kennis op het gebied van zuivel, voeding en gezondheid. Om deel te nemen moet je beschikken over een bachelor- en/of masterdiploma en enkele jaren werkervaring hebben.

Hoe kun je meedoen met de Dairy Matrix Challenge?

 • Maak een video waarin je over jezelf vertelt en waarom je graag aan de Summer School zou willen deelnemen.
 • Je voorstel voor de Dairy Matrix Challenge bestaat uit een literatuursamenvatting van 500 woorden en 5-7 presentatieslides of andere mediavormen.
 • Stuur je video, cv en voorstel (alles in Engels) uiterlijk 1 maart 2022 naar institute@frieslandcampina.com. Vermeld in de onderwerpregel van de e-mail “FrieslandCampina Institute Dairy Matrix Challenge”.
 • Op 23 maart worden geselecteerde deelnemers gevraagd om een elevatorpitch van vijf minuten te houden en deel te nemen aan een vraag-en-antwoordsessie van tien minuten. Deze sessie vindt via MS Teams plaats met een jury. Je kunt hierbij presentatieslides of andere mediavormen gebruiken.
 • De winnaars krijgen op 30 maart bericht van het FrieslandCampina Institute en worden ingeschreven voor de Summer School Dairy Nutrition and Health.

Je voorstel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria

 • Is de gepresenteerde informatie wetenschappelijk verantwoord?
 • Wordt er rekening gehouden met de complexiteit van het probleem?
 • Is de kernboodschap duidelijk en begrijpelijk voor voedings- en gezondheidsprofessionals?
 • Is het eindproduct creatief en origineel? Is er een wow-factor?
 • Is het eindproduct praktisch en relevant?
 • Wordt het eindproduct op een overtuigende manier gepresenteerd?

Disclaimer

FrieslandCampina behoudt zich het voorrecht om ideeën die uit de Dairy Matrix Challenge voortkomen door te ontwikkelen. Door met de Dairy Matrix Challenge mee te doen stem je ermee in dat jouw eventueel geselecteerde idee door FrieslandCampina wordt doorontwikkeld.