Eerste bijeenkomst met Onafhankelijk Extern Expert Panel

Op 18 en 19 juni 2019 kwam het Onafhankelijke Externe Expert Panel van het FrieslandCampina Institute voor de eerste keer bijeen. Dit panel bestaat uit een internationale groep van multidisciplinaire deskundigen op het gebied van (onder)voeding, volksgezondheid en consumentengedrag.

Het panel beoordeelt de manier van werken en de strategie van het FrieslandCampina Institute met betrekking tot diverse onderwerpen zoals (onder)voeding, voedingsbeleid, gezondheid, toegang tot voeding, voedselveiligheid en (leefstijl)voorlichting. Lees hier meer.

Tijdens de bijeenkomst werden problemen op het gebied van voeding en gezondheid in verschillende regio’s in de wereld besproken. Daarnaast gaf het panel advies over hoe we onze communicatie beter kunnen richten op de behoeften van voedings- en gezondheidsprofessionals in deze regio’s. De bijeenkomst was zeer interessant en heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, die zullen worden geïmplementeerd in onze nieuwe langetermijnstrategie [2020-2025].

Eerste bijeenkomst met Onafhankelijk Extern Expert Panel

Links naar rechts: Prof. Verbeke, Em. Prof. Saris, Dr. Samuel, Dr. Damayanti, Prof. Ma