Eet en drinkt Nederland volgens de Schijf van Vijf?

Onderzoek RIVM

Op basis van de uitkomsten van de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 heeft het RIVM onderzocht in hoeverre Nederland eet volgens de Schijf van Vijf. Wat blijkt? Nederlanders eten minder dan de aanbevolen hoeveelheden van producten uit de Schijf van Vijf. Zo eet minder dan 10% van de Nederlanders de aanbevolen hoeveelheden groenten, peulvruchten, aardappelen, graanproducten en smeer- en bereidingsvetten. Daarnaast worden veel producten gegeten die buiten de Schijf van Vijf vallen.

Eet en drinkt Nederland volgens de Schijf van Vijf?In totaal komt een derde deel van de hoeveelheid voedsel die gegeten wordt niet in de Schijf van Vijf voor. Over het algemeen kan het Nederlandse voedingspatroon dus beter. Jonge kinderen en ouderen eten vaker volgens de richtlijnen dan andere leeftijdsgroepen.

Wat zeggen de resultaten over melk en kaas?

Gemiddeld werd door 1 tot 79 jarigen 293 gram melk en melkproducten (inclusief sojadrink) geconsumeerd per dag. Jongens en mannen in de leeftijd van 4 tot 70 jaar consumeerden gemiddeld meer melkproducten per dag dan vrouwen. Van de totale hoeveelheid melk en melkproducten viel 63% binnen de Schijf van Vijf. Slechts negen procent van de totale bevolking consumeerde meer dan de aanbevolen hoeveelheid of meer dan de ondergrens van de aanbevolen range voor melkproducten passend binnen de Schijf van Vijf. Als de melkproducten die niet aan de criteria van de Schijf van de Vijf voldoen werden meegerekend, consumeerde 29% van de 1-79-jarigen meer dan de ondergrens van de aanbevolen range. Het grootste deel van de bevolking consumeert dus minder melk en melkproducten dan wordt aanbevolen. De totale consumptie van kaas en kaassubstituten was gemiddeld 31 gram per dag. Hiervan viel slechts 19% binnen de Schijf van Vijf. Voor kinderen tot 4 jaar wordt aanbevolen om geen kaas te eten, 73% van de kinderen van 1 t/m 3 jaar doet dit wel.

Het onderzoek heeft ook gekeken in hoeverre productgroepen bijdroegen aan de gemiddelde inname van micronutriënten. Voor melk en melkproducten was dit gemiddeld: vitamine A (13%), vitamine B1 (10%), vitamine B2 (34%), vitamine B12 (26%), calcium (35%), jodium (23%), fosfor (20%), kalium (15%), magnesium (12%) en zink (13%). Kaas en kaassubstituten leverden gemiddeld 15% van de vitamine A inname, 15% van de vitamine B12 inname, 23% van de calciuminname, 12% van de fosfor en 11% van de inname van zink.

Lees meer:

Bron: RIVM