FAO: zuivel speelt rol bij voedselzekerheid

Het belang van zuivel in de wereld vastgelegd tijdens de World Dairy Summit in Rotterdam

Zuivelproducten spelen een rol bij het verbeteren van de voedselzekerheid. De wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, heeft dat vastgelegd in de Declaration of Rotterdam, een verklaring die zij samen met de International Dairy Federation (IDF) heeft opgesteld.

De FAO: zuivel essentieel voor terugdringen armoedeDeclaration of Rotterdam is op 19 oktober 2016 ondertekend door Ren Wang, assistant Director General van de wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en door Jeremy Hill, president van internationale zuivelorganisatie. Dat gebeurde tijdens de slotbijeenkomst van de World Dairy Summit dat de afgelopen dagen in Rotterdam is gehouden.

Beide partijen stellen vast dat zuivelproducten een rol spelen in een evenwichtig, voedzaam en gezond voedingspatroon. De productie van zuivel is belangrijk voor het inkomen van inwoners; zij levert zodoende een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van landen. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de zuivelsector een sleutelrol speelt in het beheer van ecosysteem op de wereld, bij de klimaatverandering en de biodiversiteit.

De FAO en IDF zijn het er over eens dat er instrumenten en richtlijnen moeten komen om de duurzame productie van zuivel te vereenvoudigen. Duurzame productiemethoden moeten ondersteund worden en de verduurzaming moet bovendien gemonitord worden.

Bron: NZO

Bekijk de Declaration of Rotterdam hier.

FAO: zuivel essentieel voor terugdringen armoede 1