Gezondheidsraad publiceert nieuwe normen voor energie

De Gezondheidsraad heeft mid augustus nieuwe voedingsnormen voor energie gepubliceerd voor zuigelingen, kinderen, volwassenen, zwangeren en lacterende vrouwen.

Nieuwe energienormenWelke factoren zijn betrokken bij de spieropbouw na krachttraining? 2

Bij het vaststellen van de nieuwe referentiewaarden voor de dagelijkse calorie-inname door de Gezondheidsraad is voor het eerst ook rekening gehouden met meerdere niveaus van lichamelijke activiteit. Er worden energiebehoeften gegeven voor de verschillenden leeftijdsgroepen van PAL* 1,4 (licht actief) tot PAL 2,0 (zeer actief), naast de energie die nodig is voor het in stand houden van alle lichaamsprocessen en het lichaamsgewicht. Daarnaast is er rekening gehouden met de hogere energiebehoefte van zuigelingen, kinderen en zwangere vrouwen voor de aanmaak van nieuw lichaamsweefsel. En voor lacterende vrouwen die ook extra energie nodig hebben voor de productie van moedermelk.

Bij de voedingsnormen voor energie gaat het om een gemiddelde behoefte. Deze gemiddelde behoefte is geschikt voor toepassing op groepsniveau en relevant voor voedingsvoorlichting. De individuele energiebehoefte verschilt namelijk sterk per persoon. Leeftijd, gewicht, en activiteitenpatroon hebben hierop een invloed. Een diƫtist kan indien nodig een een persoonlijk voedingsadvies opstellen en de energiebehoefte van een individu inschatten op basis van voorspellingsformules. Hierbij is het belangrijk het lichaamsgewicht te monitoren ter controle of deze inschattig correct was.

Tot standkoming advies

Voor het bepalen van de gemiddelde energiebehoeften neemt de Gezondheiddsraad de aanpak van de European Food Safety Authority (EFSA) over. Wel past de commissie een ander referentiegewicht toe aangezien de gemiddelde Nederlander langer en dus iets zwaarder is dan de gemiddelde Europeaan. Voor deze nieuwe normen baseert de Gezondheidsraad zich tevens op recentere voorspellingsformules voor het energieverbruik in rust, recentere referentiewaarden voor lengte en gewicht, en een recentere schatting van de optimale gewichtstoename bij zwangerschap.

Dit advies is een deeladvies binnen de evaluatie van de Nederlandse Voedingsnormen. Het streven is de voedingsnormen binnen Europa te harmoniseren.

*PAL = Physical Activity Level

Bron: Gezondheidsraad, 2022