Leeropdracht Een duurzaam en gezond voedingspatroon

Nu beschikbaar voor studenten Voeding & Diëtetiek

Het FrieslandCampina Institute stelt de leeropdracht ‘Een duurzaam en gezond voedingspatroon’ beschikbaar voor studenten Voeding & Diëtetiek. Door het uitvoeren van de opdracht leren de diëtisten van de toekomst wat een duurzaam en gezond voedingspatroon inhoudt en hoe dit kan worden vertaald naar voorlichting richting de cliënt. De opdracht kun je downloaden en naar eigen behoeften aanpassen en inzetten.

Leeropdracht Een duurzaam en gezond voedingspatroonOm de groeiende wereldbevolking op een verantwoorde manier te kunnen voeden, is duurzaam en gezond voedsel nodig. Diëtisten zijn de aangewezen personen om mensen te adviseren over duurzame en gezonde voeding. Daarom is het belangrijk dat (aankomende) diëtisten weten wat een duurzaam en gezond voedingspatroon inhoudt en hoe dit kan worden door vertaald naar voorlichting richting de cliënt.

In 2018 hebben wij in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) een onderzoek gehouden onder diëtisten om meer inzicht te krijgen in hun kennis-, houding en gedrag ten opzichte van duurzame voeding. Deze inzichten zijn in 2018 door Anja Evers (toenmalige directeur van de NVD) gepresenteerd tijdens het FrieslandCampina Institute congres Een duurzamer voedingspatroon, hoe ziet dat eruit?. Bijna alle respondenten (n=133) gaven aan het belangrijk te vinden dat het voedingspatroon duurzamer wordt. Daarnaast verwachten de respondenten dat duurzaamheid in de toekomst een grotere rol gaat spelen in opstellen van de voedingsadviezen. Voor de nieuwe generatie diëtisten is het dan ook belangrijk om te snappen wat een duurzame en gezonde voeding inhoudt.

Ook uit gesprekken die FrieslandCampina Institute in 2019 en 2020 met docenten van verschillende opleidingen Voeding & Diëtetiek heeft gevoerd, kwam het onderwerp duurzaamheid naar voren als relevant thema voor studenten.

Deze inzichten hebben geresulteerd in het ontwikkelen van de leeropdracht ‘Een duurzaam en gezond voedingspatroon’ voor studenten Voeding & Diëtetiek. Door het uitvoeren van de opdracht ‘Een duurzaam en gezond voedingspatroon’ leren de diëtisten van de toekomst wat een duurzaam en gezond voedingspatroon inhoudt en hoe dit kan worden vertaald naar voorlichting richting de cliënt.

De opdracht kan worden uitgevoerd in groepsverband of individueel. De tijdsbesteding is flexibel in te vullen en afhankelijk van de beschikbare tijd, groepsgrote en gewenste diepgang van het eindproduct. De opdracht kun je downloaden en naar eigen behoefte aanpassen en inzetten. De opdracht is ook als PowerPoint bestand beschikbaar. Mocht je die willen ontvangen dan kan je dit verzoek mailen naar institute.nl@frieslandcampina.com.

Meer artikelen lezen over duurzame voeding?

Of download onze informatiematerialen: