Nieuw beweegadvies voor kinderen tot en met 4 jaar

In 2017 heeft de Gezondheidsraad beweegrichtlijnen opgesteld voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport heeft de Gezondheidsraad bekeken of er ook richtlijnen kunnen worden opgesteld voor jongere kinderen. Dit heeft geresulteerd in onderstaand advies.

Beweegadvies

  • Kinderen 0 t/m 3 jaar

Nieuw beweegadvies voor kinderen tot en met 4 jaarDe Gezondheidsraad stelt dat het voor kinderen in deze leeftijdsgroep belangrijk is om regelmatig te bewegen en langdurig stilzitten te beperken. Het avies is om kinderen jonger dan 1 jaar meerdere keren per dag actief te laten zijn, met name door met ze op de grond te spelen. Dat kan ook door kindjes (die nog niet mobiel zijn) in buikligging te leggen voor ten minste 30 minuten. Voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar wordt geadviseerd om elke dag 180 minuten te bewegen, inclusief matig of zwaar intensieve inspanning. Dit kan met verschillende activiteiten verspreid over de dag, waarbij meer beweging beter is.

Daarnaast is het advies om kinderen uit beide leeftijdsgroepen niet langer dan 60 minuten ‘vast te zetten’ (in een stoelje) en geen lange periodes stil te laten zitten. Tot en met 2 jaar wordt beeldschermtijd helemaal afgeraden. Voor kinderen van 2 en 3 jaar wordt geadviseerd om dit te beperken tot 1 uur per dag, waarbij minder beter is.

  • Kinderen van 4 jaar

Het advies voor kinderen van vier jaar is om elk dag, verspreid over de dag, ten minste 180 minuten lichamelijk actief te zijn. Dit kunnen verschillende activiteiten zijn, waarvan minstens 60 minuten matig tot zwaar intensief. Daarnaast is het advies drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen, langdurig stilzitten te voorkomen en beeldschermtijd te beperken tot maximaal 1 uur per dag.

Totstandkoming van het advies

De Gezondheidsraad heeft bij het opstellen van het advies gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen lichamelijke acitiviteit of zitgedrag en verschillende gezondheidsuitkomsten. Denk hierbij aan botgezondheid, fitheid en motorische en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad internationale richtlijnen bekeken, waaronder die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

Voor kinderen van 4 jaar zijn de Beweegrichtlijnen uit 2017 (die gelden vanaf 4 jaar) gecombineerd met de inzichten van de expertpanels van de WHO. Uit een evaluatie van onderzoek en de expertpanels blijkt dat lichamelijke activiteit samenhangt met een hogere botdichtheid, hogere fitheid en een betere motorische ontwikkeling.

In de leeftijdsgroep 0 t/m 3 jaar is onderzoek beperkt. Daarom concludeert de Gezondheidsraad dat het op basis van deze beperkte gegevens niet mogelijk is om vast te stellen hoe lang kinderen van 0 tot en met 3 jaar minimaal zouden moeten bewegen en maximaal zouden mogen stilzitten. In afwachting van een betere wetenschappelijke basis, werden de kwantitatieve richtlijnen van de WHO gebruikt.

Om in de toekomst een kwantitatieve beweegrichtlijn voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar op te kunnen stellen die niet sterk leunt op de inzichten van expertpanels is volgens de commissie meer onderzoek noodzakelijk.

Lees meer: