Nieuwe JGZ-richtlijn Ondergewicht

Professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe richtlijn ‘Ondergewicht’. Deze richtlijn werd eind april gepubliceerd en geeft JGZ-professionals handvatten voor het begeleiden van kinderen en hun ouders of verzorgers. De richtlijn biedt informatie over het normale gewichtsverloop, monitoring en signalering van ondergewicht, criteria om te verwijzen en aanbevelingen voor adviezen. 

Klik hier om naar de richtlijn te gaan.Nieuwe JGZ-richtlijn Ondergewicht 1

In de richtlijn zijn de volgende thema’s opgenomen:

  1. Introductie ondergewicht

Geeft achtergrondinformatie en een beschrijving van de begrippen ‘ondergewicht’ en ‘ondervoeding’. Ook worden de mogelijke oorzaken voor ondergewicht en ondervoeding bij kinderen beschreven.

  1. Monitoren en signaleren

Geeft aanbevelingen voor het monitoren van het gewicht en het signaleren van ondergewicht en ondervoeding. De aanbevolen meetmomenten en de te hanteren groeidiagrammen worden benoemd.

  1. Verwijzen en begeleiden

In dit deel worden de afkappunten voor ondergewicht en een afbuigende gewichtscurve beschreven. Ook worden adviezen gegeven wanneer door te verwijzen.

  1. Adviseren

Dit deel gaat over adviezen die gegeven kunnen worden ten aanzien van goede voeding en eetgedrag bij (dreigend) ondergewicht.

Daarnaast bevat het rapport verschillende bijlages, zoals een checklist anamnese en lichamelijk onderzoek, eet- en beweegdagboeken en tips voor motiverende gespreksvoering. Ook is er een samenvattingskaart, bedoeld om bij de hand te houden tijdens een consult.

Klik hier om naar de richtlijn te gaan.