On the way to PlanetProof: nieuw keurmerk voor duurzamere zuivel

In December 2018 is het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ geïntroduceerd. On the way to PlanetProof is een internationaal onafhankelijk keurmerk van Stichting Milieukeur. Het keurmerk focust zich op meerdere duurzaamheidsaspecten voor een duurzamere voedselproductie dat in balans is met de capaciteit van de aarde.

In Nederland is PlanetProof geclassificeerd als één van de tien beste keurmerken. Het keurmerk is beschikbaar voor aardappels, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemenbollen, bloemen, bomen en planten.

Wat zijn de criteria voor zuivel?

Het PlanetProof keurmerk voor zuivel focust zich op drie thema’s:On the way to PlanetProof: nieuw keurmerk voor duurzamere zuivel

  1. Natuur: Meer aandacht voor biodiversiteit. Voorbeelden: beschermen van weidevolgels en bloemen voor insecten en bijen. Werken met meer permanente en kruidenrijke grasvelden.
  2. Klimaat: Gebruik van duurzamere energiebronnen en minder uitstoot van broeikasgassen. Voorbeelden: plaatsing van zonnepanelen of windmolens. De warmte van de melk vlak na het melken hergebruiken. Uitstoot van broeikasgassen door de koeien verminderen en anders omgaan met de manier waarop mest wordt opgeslagen en toegepast op het land.
  3. Dierenwelzijn: Extra maatregelen voor dierenwelzijn en -gezondheid. Voorbeelden: Een eigen ruime en zachte plaats voor elke koe om te liggen, plaatsing van massageborstels en gezondheidsproblemen van de koeien verminderen.

Melkveehouders die het PlanetProof keurmerk willen aanvragen moeten voldoen aan een aantal algemene criteria, zoals goede melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier en weidegang. Daarnaast zijn er specifieke criteria voor de drie bovengenoemde thema’s. Om het keurmerk te ontvangen moeten melkveehouders op basisniveau voldoen aan de criteria van alle drie de thema’s, wat betekent dat ze tot de top 50% van Nederland moeten behoren. Daarnaast moeten ze voor ten minste één thema op het hoogste niveau voldoen aan de criteria. Dit betekent dat ze tot de top 20% van Nederland moeten behoren.

Wat is het verschil tussen PlanetProof en biologisch?

PlanetProof en biologisch hebben beiden een andere focus met betrekking tot duurzaamheid. Biologische zuivel focust zich onder andere op biologisch voer en maakt geen gebruik van kunstmest. Daarnaast wordt er minder antibiotica gebruikt en wordt een langere wachttijd aangehouden. Het heeft echter geen specifieke eisen met betrekking tot het klimaat. On the way to PlanetProof is een geïntegreerde aanpak van biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn, maar hoeft niet biologisch te zijn.

Lees meer op: www.planetproof.nl