Zuivel heeft een neutraal tot gunstig effect op ontstekingsbiomarkers

Samenvatting van een review door Nieman et al 2020

Uit een systematische review die onlangs in het Journal of the American College of Nutrition is gepubliceerd, blijkt dat de consumptie van zuivelproducten, zoals melk, kaas en yoghurt, mogelijk een neutraal tot gunstig effect heeft op ontstekingsbiomarkers.

Systemische, laaggradige ontsteking wordt geassocieerd met metabole aandoeningen zoals  diabetes en hart- en vaatziekten. Er zijn verschillende leefstijlfactoren die van invloed zijn op het niveau van de ontsteking, zoals voeding, lichaamsbeweging, stress en roken. Wat het verband is tussen zuivel en systemische, laaggradige ontsteking, is nog onbekend. Om dit te onderzoeken heeft de huidige review een inventarisatie gemaakt van interventiestudies naar het effect van zuivelproducten (melk, kaas en yoghurt) en zuiveleiwitten (wei en caseïne) op ontstekingsmarkers.

In de review zijn 19 gerandomiseerde, gecontroleerde studies naar het effect van zuivelproducten opgenomen: 8 studies lieten een vermindering van ten minste één ontstekingsbiomarker zien en 10 studies vonden geen effect. In de review zijn ook 8 studies opgenomen die keken naar het effect van de inname van zuiveleiwitten op ontstekingsbiomarkers. In deze studies werd geen effect gezien.

Het gunstige effect van zuivel op de vermindering van het niveau van ontstekingsbiomarkers werd het vaakst gezien in studies met mensen met overgewicht of obesitas. Dit kan verklaard worden doordat ontstekingsmarkers bij deze mensen doorgaans hoger zijn, waardoor er een grotere kans is dat er een effect wordt gevonden.

Er zijn verschillende mechanismen die het effect van zuivel op ontstekingen kunnen verklaren. Zuivelcomponenten zoals calcium, bioactieve peptiden en culturen in gefermenteerde zuivel kunnen mogelijk de ontstekingsreactie onderdrukken.

De bevindingen van de review zijn vergelijkbaar met bevindingen uit eerdere reviews: de consumptie van zuivelproducten heeft een neutraal tot gunstig effect op ontstekingsbiomarkers. Om nog meer inzicht te krijgen in het verband tussen de inname van zuivel en ontstekingen, wordt aanbevolen om verdere interventiestudies uit te voeren met ontstekingsbiomarkers als primaire uitkomst.

Lees meer: