Independent External Expert panel

Het Independent External Expert panel van het FrieslandCampina Institute bestaat uit een internationale groep multidisciplinaire onderzoekers op het gebied van (onder)voeding, volksgezondheid en consumentengedrag.  Zij beoordelen de manier van werken en de strategie van het FrieslandCampina Institute met betrekking tot diverse voedingsonderwerpen variërende van  (onder)voeding, voedingsbeleid, gezondheid, toegang tot voeding, voedselveiligheid en (leefstijl)voorlichting. De leden komen jaarlijks samen. Ook worden de leden gedurende elk jaar regelmatig om inbreng en advies gevraagd.

Van links naar rechts:  Prof. Wim Verbeke, Em. Prof. Wim Saris, Dr. Samuel Folake, Professor Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K), Prof. Ma Guansheng

België Professor Wim Verbeke
Nederland Em. Professor Wim Saris
China Professor Ma Guansheng
Nigeria Dr. Folake Samuel
Indonesië Professor Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K)