Karnemelk

Van oudsher is karnemelk een bijproduct van de boterproductie. Karnemelk wordt gemaakt door aan magere melk melkzuurbacteriën toe te voegen. Lees deze artikelen over karnemelk.